U bent niet ingelogd. inloggen

Boekentips: kansen(on)gelijkheid

Niet iedereen heeft dezelfde kansen, ook in Nederland niet. Juf Ineke geeft tips over kansen(on)gelijkheid: twee voor de kinderen én twee voor de leerkrachten.

Arme Rijk - Bette Westera

In dit prentenboek gaat het over de tegenstellingen tussen armoede en rijkdom. Het is een prachtig beeldverhaal over een eenvoudig jongetje Rijk. Hij wordt door zijn moeder die ernstig ziek is de wijde wereld in gestuurd, om te ontdekken wie hij is. Hij ontmoet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties. Dat is bepalend voor zijn levensweg. Ook ziet hij de verschillen tussen rijk en arm. Hij leert dat rijkdom deuren kan openen, maar ook een last kan zijn. Ook leert hij dat hij veel meer te geven heeft dan hij denkt. Jouw achtergrond, ook financieel gezien, zou niet moeten uitmaken voor wie jij kunt zijn in de wereld.

 

Jouw school mijn school - auteur onbekend

Het recht op onderwijs is één van de kinderrechten. Dat ziet er echter niet overal hetzelfde uit. Dit boek laat kinderen over de grenzen kijken en zo worden ze zich bewust van andere situaties, ook in het onderwijs. Hoe eerlijk zijn de kansen in landen waar niet vanzelfsprekend zulke mooie materialen zijn als wij hier in ons rijke Nederland gewend zijn?

 

Switchen en klimmen - Iliass El Hadioui

Dit boek is een aanrader voor zowel kinderen als volwassenen! Het vertelt de verhalen over kinderen wereldwijd, die hun stem durfden te laten horen. Ze spraken zich uit over bijvoorbeeld kinderarbeid, discriminatie, kindhuwelijken, armoede, uitsluiting van onderwijs, oorlog, ziekten en hongersnood. Veel mensen putten inspiratie uit het doorzettingsvermogen van deze kinderen. Want ze laten zien dat verandering mogelijk is en dat het wel degelijk zin heeft om op te staan tegen onrecht! De verhalen laten zien hoe twinting kinderen de aandacht vestigden op grote problemen in de samenleving en hoe zij een bijdrage hebben geleverd aan een oplossing. Inspirerender kan het bijna niet!

 

Urban Onderwijs - Julia von Graevenitz en Menno Visser

In Urban Onderwijs wordt samen met allerlei deskundigen uit het onderwijs verkend hoe het onderwijs de kansen van álle leerlingen kan vergroten, ongeacht niveau, sociaaleconomische achtergrond of kleur. ‘De kwaliteit van de leraar is de grote onderschatte factor in het onderwijs’, zegt burgemeester Marcouch. Alle leerlingen verlangen naar een leraar die oog heeft voor wie zij zijn en wat zij kunnen. Hoe kan het onderwijs voeling blijven houden met de in rap tempo veranderende samenleving? Wat hebben onze kinderen straks nodig? Welke rol hebben leerkrachten bij het opleiden van jongeren tot kritische en weerbare burgers? De wereld is complex en dat geldt zeker ook voor de wereld in de klas.

 

 

Bijdragen aan kansengelijkheid? Verander je mindset!

In het maatschappelijk debat is het het gesprek van de dag: door de coronacrisis ligt kansenongelijkheid in de Nederlandse samenleving onder een vergrootglas. Eén van de oorzaken van kansenongelijkheid is een te laag schooladvies. Vaak wordt dit namelijk mede gebaseerd op bijvoorbeeld de taalachterstand en het opleidings- en inkomensniveau van ouders. Daardoor stroomt de leerling niet op het juiste niveau uit, met alle gevolgen van dien. Onderpresteren, onzekerheid, frustratie of juist extreme gedrevenheid kunnen bij de leerling ontstaan. Hoe kun je dit voorkomen? Ik weet het wel: zorg voor een goede mindset! Lees hier mijn artikel.

Ineke Struijk

materiaalmaker primair onderwijs en leerkracht